logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

CCC netværk

- find dig selv eller vi gør det!

DATOER FOR FORÅRETS NETVÆRKSARRANGEMENT FØLGER / 4.800,- EKSKL. MOMS PR. ÅR / 4 ARRANGEMENTER ÅRLIGT

CCC-netværk

– et medlemsbaseret fællesskab

Vi ønsker at skabe et nærværende og inspirerende medlemsbaseret netværk, der fokuserer på dialogisk kapacitet, selvindsigt og refleksivitet. Inden for den ramme ønsker vi at inspirere, eksperimentere og videreudvikle vores konceptuelle base.

Hovedaktiviteterne i netværksdelen vil være tre filosofiske arrangementer årligt samt en sommerfest. Medlemmerne bliver inddelt i mindre grupper. Til hvert filosofisk arrangement vil vi arbejde med ét relevant tema.

Arrangementer med temaer

Første gange vil temaet være intuition. De to efterfølgende vil handle om lyd og kroppen. Tematisk vil arrangementerne variere, men selve strukturen i arrangementerne vil følge den samme opbygning.

Første temaaften vil tage udgangspunkt i intuition:

Intuition kan være vanskelig at indkredse, eftersom det per definition handler om den uudtalte sammenhængskraft mellem mennesker. Vi vil afdække og belyse emnet ud fra forskellige tilgange, øvelser, refleksioner, samtaler mm. Det vil handle om at blive klogere på vores bevidsthed og bevidsthedens kapacitet.

Anden temaaften vil tage udgangspunkt i lyd:

Til dette arrangement vil vi fokusere på lyd og lydens udstrækning i rummet. Når vi bevidstgør os lyde og deres vibrationer skærper vi samtidig den sanselige side af tænkning. Tanker transporteres af lyde og jo tættere vi kommer på lyden, desto klarere tanker har vi muligheden for at tænke.

Tredje temaaften vil tage udgangspunkt i kroppen:

Den menneskelige kapacitet udspringer fra kroppen. Vi bevæger os i en sanselig sammenhæng med kroppen. Den rummer og reflekterer uanede mængder af information, som spejler en viden om det menneskelige. Kroppen udtrykker samtidig en form for endelighed, der bevidstgør os livsmulighederne.

Gå ikke glip af den årlige sommerfest for CCCs netværk. Datoen for sommerfesten 2019 fastlægges først på foråret.

Vi skal huske at fejre livet sammen. Vi har derfor også lagt en sommerfest ind i netværksprogrammet, hvor alle medlemmer af CCC netværket vil blive inviteret til at forene sig omkring det skønne. Skønhed kan siges at være en sanselig attraktion, som styrker vores kvalitetsbevidsthed og som får os til at nyde væren. Det er vigtigt, så vi hver især kan bevare motivationen for de næste skridt i tilværelsen. Kom med, kom glad.

Master i Business Coaching Copenhagen Coaching Center EMCC certificeret EMCC akkrediteret

Udover adgangen til de filosofiske arrangementer vil netværket også give:

  • Muligheden for at blive en del af et spændende netværk
  • Tilsendelse af artikler og seneste bogudgivelser forfattet af medarbejdere fra Copenhagen Coaching Center
  • Adgang til ny viden, nye koncepter og teorier som vil danne afsættet for de filosofiske arrangementer
  • Dig rabat ved køb af andre CCC-ydelser