logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Den årlige Masterclass i Protreptik

- når alt går op i en højere enhed...

Den årlige Masterclass i Protreptik

Den 16 og 17. april rullede de to første dage på den årlige Masterclass i Protreptik sig ud – både teoretisk, personligt og kropsligt gik vi på opdagelse i nye hjørner af protreptikken. Den sidste i tredje dag på Masterclass i Protreptik den 17. maj 2018.

På dagene arbejdede vi med at genbesøge Protrepticus med henblik på at fremdrage nye og særlige måder at lytte på. Hvad er oprindeligt set det væsentligste i forhold til hvad Aristoteles selv anfører i sin bog om protreptik?

Endvidere undersøgte vi aspekter fra Philokalia som dels vedrører Prosoché og andre væremåder i den retning. Således så vi på hvordan protreptikken udviklede sig op gennem kristendommens omfavnelse heraf via nogle kristne munkes måder at leve på, og deres anvisninger hertil. På dagene vægtede vi også vores erfaringer i det protreptiske arbejde indenfor de etiske aspekter og dydsmæssige og sjælelige anliggender fra Aristoteles, og dermed sigtede vi efter en syntese mellem de psykologiske (de Anima) registre og protreptikkens navnkundige praksiszoner.

Et vigtigt arbejde i forhold til sprogdannelsen sker gennem at lade os inspirere af ‘øjeblikket’ og Kairologien som inspiration, dvs. vi vandrede langs nogle af de ruter som øjeblikkets tænker, Søren Kierkegaard betrådte, og inddragede aspekter fra Daniel Stern og Eckhart Tolle ift tilstedeværelsen i nuet, og betydningen af øjeblikkets nærvær og kraft. Således styrkede vi igennem samtalerne muligheden for at mestre et sprog for det vi hører, sanser og oplever – i sidste ende fordi det handler om at blive kyndig i at praktisere sit metasprog; at evne at kende mødet med sig selv, gennem klarhed, væsentlighed og værdighed.

Læs mere om Masterclass i Protreptik her

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.