logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Copenhagen Coaching Center

ER EMCC AKKREDITERET

Det højeste niveau som Business Coach

Copenhagen Coaching Centers mål er, at tilbyde den bedste uddannelse indenfor coaching. Med EMCC’s højeste akkreditering, Master Practitioner, har du en garanti for at det er det du får!

Hos Copenhagen Coaching Center har vi siden starten af 2004 stræbt efter at sætte nye standarder inden for coaching-feltet. Denne drivkraft har ledt til samarbejde med førende professorer, virksomhedsledere og coaching praktikere.

Udvikling af nye forståelser og tilgange foregår i samspil med vores masteruddannelse i Business coaching, MBC. Det målrettede arbejde har i 2012 resulteret i EMCC’s højeste akkreditering. Vi er meget stolte af at være den eneste danske uddannelsesvirksomhed, der har opnået denne godkendelse af en uddannelse, der udbydes eksternt.

Om EMCC

EMCC (European Mentor and Coaching Counsil) blev grundlagt i 1992 og er en uafhængig, upartisk og non-profit organisation. Copenhagen Coaching Center har valgt at blive akkrediteret ved denne organisation, fordi den med sit brede grundlag arbejder for at styrke kvaliteten af coaching og mentoring uddannelser i Europa, og udgør derfor den tungeste og mest veldokumenterede akkreditering af dem der findes.

EMCC’s akkreditering bygger på den såkaldte Bologna-erklæring, hvor alle EU-landenes undervisningsministre har vedtaget en lang række kvalitetskriterier, der gælder for de formelle videregående uddannelser.

For CCC har vi valgt en EMCC akkreditering fordi vi ønsker at tilbyde en international anerkendt og etisk ansvarlig coaching praksis i alt hvad vi foretager os

Andreas Berring, direktør og medstifter af Copenhagen Coaching Center

Hvorfor har Copenhagen Coaching Center valgt at lade uddannelsen akkreditere?

EMCC er et kvalitetsstempel

EMCC akkrediteringen er et generelt kvalitetstempel. Deltagerne får en uddannelse, som er internationalt anerkendt, og som de derfor også kan bruge i udlandet og i internationalt orienterede virksomheder.

God etik i coachingarbejdet

EMCC lægger ligesom Copenhagen Coaching Center særlig vægt på coachingens etiske aspekter – eksempelvis vedr. den enkeltes udbytte af coachingen, og den særlige erfaring og integritet der skal til for både at varetage den coachedes og indkøbervirksomhedens interesser. Deltagerne får en garanti for, at de tager en professionelt tilrettelagt uddannelse på absolut højeste niveau. Akkrediteringen dokumenterer således uddannelsens høje standard med international målestok.

International anerkendelse

EMCC er internationalt anerkendt, også i forskningsmiljøerne, for at sætte de højeste standarder (the challenges of excellence).

Styrk kursisternes valg

Akkrediteringen forventes således at være en støtte for virksomheder, der har coaching som element i deres forretningsstrategi, og som står overfor valg af kursusudbyder.

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen Master i business coaching er du meget velkommen til at kontakte os på tlf: 3920 1020 eller klik her for at blive ringet op