logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Filosofisk terapi & thaumazein – der arbejdes på materialet

Filosofisk terapi & thaumazein – der arbejdes på materialet

Den filosofiske tradition i Europa baserer sig på disciplinen thaumazein, der hurtigt oversat betyder undring med underliggende betydninger som be-undring eller for-undring. Filosofi er refleksion eller meditation over temaer og INGENLUNDE gold begrebsgymnastik, logiske deduktionsstrukturer eller kognitive højdespring.

Filosofi er dyb indlevelse, intens lytten og er dermed stærkere knyttet til hørelsen end til talen.

De aspekter ved livet vi filosoferer over, bliver vi smidige og stærke i

Nogle mennesker har fx haft mulighed for at filosofere over magten og dens afskygninger. Disse mennesker har klare fornemmelser for magtens fremtrædelsesformer – dens pompøse selvforelskelse, skjulte dagsordner og skyggesider. De kan fornemme, når magten eroderer til afmagt, når magten er båret frem af selvretfærdighed og selvhævdelse, eller når frygten for afmagten bliver til i magtovergreb. Via filosofi har de trænet sig i at mærke forholdet mellem deres egen frygt for afmagt – og deres usikkerhed og for andres overmagt. En træning som bl.a. består af, hvordan vi afkoder de kropslige erfaringer fænomenet magt har givet os i almindelighed og hvad disse betyder for den enkelte – hvad mærker jeg i magtsituationer og hvordan ser jeg det hos andre?

Mennesker med disse inderliggjorte og reflekterede erfaringer begår sig i magtspillet og kan spillets regler, reagere på dets udfordringer og mærke hvornår de psykologiske konsekvenser bliver for store, er dejlige, behaglige osv. Magten er ikke skjult, fortrængt eller tabuiseret. Den er en del af livets spilleplade – et sted man kan bevæge sig rundt og træde ind og ud af.

Dem uden dette refleksive fundament farer vild, når situationer baserer sig på magt. De tror de mærker noget fra andre som egentligt er deres eget. De bytter rundt på afsender, modtager, årsag, virkning og på mål og middel – med andre ord: de bliver passiviseret, udbrændte og stresset.

Filosofisk terapi er en metode, der hjælper os med at synke ind i, erfare og dermed håndtere livstemaer som fx magt, lyst, kærlighed, erotik, tro, selvværd osv. Den filosofiske terapi lader filosofien mødes med den terapeuatiske praksis, og bringer den filosofiske tænkning og lytten ind i den terapeutiske diskurs, og går på den baggrund på opdagelse i fænomenet for at afdække hvilke:

  1. krops-metafore vi forstår, mærker og visualiserer temaet igennem,
  2. hvilket emotioner fænomenet rummer
  3. hvordan vi kan leve med fænomenet på en måde der fremmer LIVET

For mere info kontakt Martin Godske eller Rikke Bjerregaard på Tlf: 8882 5700 eller email info@copenhagencoaching.dk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.