logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

FILOSOFISKE SEMINARER

NYE SEMINARER TIL EFTERÅRET 2019 (datoer følger snarest) / 2 kursusdage, 6.000,- EKSKL. MOMS

protreptisk certificering på copenhagen coaching center

Du skaber sammenhængskraft i mødet med den anden

Du kender lidt til protreptikken og vil gerne blive bedre til at arbejde med denne filosofiske samtaleform.

På kurset stiller vi skarpt på:

 • at kunne balancere kritiske og åbne spørgsmål
 • at styre nænsomt på formen – og aldrig på indholdet
 • at kalibrere samtalens opmærksomhedszoner
De filosofiske seminarer er en legeplads for os! Her bliver nye ideer virkelige! Det er her vi tester ideer af - ideer som ofte bliver skabt i samværet med de studerende og igennem vores faglige diskussioner i teamet.

Rikke Bjerregaard, seniorkonsulent

Du er kun et tryk fra at være tilmeldt Filosofiske Seminarer

Hvad bliver du bedre til?

 • At løfte samtalen ud af konteksten
 • At stille på en gang kritiske og åbne spørgsmål
 • At skabe et rum hvori det bliver muligt at arbejde i de endnu uerkendte områder af værdier levede som uudlevede

Din arbejdsgiver får en medarbejder:

 • Som gør dialoger mere effektive
 • Som er tydeligere og mere præcis i sin kommunikation
 • Som skaber refleksiv handlekraft

Du får:

 • Undervisning fra 9.30 til 16.00
 • Forplejning
 • Relevant materiale
 • Netværk
 • Træning af og feedback på samtalerne

Hvem deltager?

På kurset kommer deltagere der enten har stiftet bekendtskab med protreptikken eller oplever dette fascinerende samtaleredskab for første gang. Det kan være studerende af huset som til stadighed ønsker at lære protreptikkens teknikker og greb bedre at kende, men også dig der kommer ude fra og som gerne vil blive klogere på protreptikken og den filosofiske samtaleform.

protreptik den filosofiske samtale på copenhagen coaching center

INFO OM KURSET

Du bliver udfordret på evnen til at afstå fra at mene og ville noget på et andet menneskes vegne, men også at kunne være tilstede i intense og ukendte situationer og her gøre ‘det rette’. Ligeledes vil du blive trænet i at almengøre samtaler på et niveau som matcher krav og behov i den daglige organisatoriske praksis.