logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Følgeskab

Følgeskab

Følgeskabet er i stigende grad blevet en  del af aktiviteterne på de sociale medier – og her spekuleres en del i alt lige fra såkaldt personlig branding til virksomheders strategiske overvejelser i forbindelse med at være synlig og gøre sig heldigt bemærket eller interessant overfor potentielle kunder, samarbejdspartnere og hidtil usete relationer.

I disse aktiviteter der til stadighed udvikler sig  sker interaktionen som regel gennem en række skelnelighedszoner, hvor hybrider mellem det private, sociale, personlige og professionelle finder nye veje og sære former.

Imidlertid kan en særlig analytisk skæring give os et blik for, hvor komplekst følgeskabet egentligt er. Lad os fx anskue det gennem 5 forskellig optikker for på den måde mere tydeligt at kunne se hvad det vil sige at følge og hvor mange mulige måder man egentlig kan følge på og hvordan man får overblik over hvad følgeskab egentlig bringer med sig. De 5 optikker er som følger: 1; at følge sig selv, 2; at følge den anden, 3; at følge de andre, 4; at følge relationen, samt 5; at følge følgeskabet (et såkaldt meta-følgeskab).

 

Lyder det sært? – det er det ikke , forklaring ‘følger’. Lad os begynde med det første; “at følge sig selv” – at følge sig selv er et væsentligt udgangspunkt i følgeskabets interne liv og organisering her må et menneske vide hvor det er og hvem det er, for bedre at forstå og vide hvordan man bedst muligt formår at følge den man nu engang er – at finde det særlige sted i sig selv der intuitivt tiltrækker og inviterer til tilslutning og følgeskab.

 

I forhold til at “følge den anden” stiger kompleksiteten en smule, fordi man for at følge en anden skal man kende sig selv nok til at vide hvem man er som følger og ikke nok med det, så kræver det samtidig et tættere billede af hvem den anden er og hvad vedkommende står for – for på den baggrund af kunne træffe den beslutning at følge ham eller hende. I forhold til den tredje form for følgeskab – finder vi her den som nok indtil videre er den mest normale – nemlig “at følge de andre” – denne form for masse af popularitet, hvor jeget blot følger med i en art blind tillid til at de andre er på rette spor  – her kan en risiko være at man mister sig selv i tråd med dette masse-følgeskab.

 

Hvad angår “at følge relationen” bliver det straks lidt mere abstrakt, her skal det man følger være det der opstår i relationen, det vil sige at der når to eller flere mennesker er tilstede, er relationen det der knytter dem sammen  – den særlige sammenhængskraft, det bånd der knytter mennesker sammen her– er det der trækker flere mennesker til og med-  det kan f.eks. være en god stemning eller en kultur i en organisation.

 

Afslutningsvist har vi at gøre med “at følge følgeskabet”, hvor dette meta-følgeskab kræver et helt nyt niveau på det plan-horisontale rodnet af de virtuelle platforme – et meta-net, hvorfra det kan blive muligt at følge selv følgeskaberne på 1. Ordens-niveauet – men her er vi nok lidt for langt fremme i skoene – think about it; hvad eller hvem følger du – og hvordan?

Ved Kim Gørtz og Mette Mejlhede

Tags:
,
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.