logo
Copyright Qode Interactive 2016

Forskellig ledelse

Forskellig ledelse

Forfattere: Kim Gørtz og Mette Mejlhede

Antologien Forskellig ledelse slutter sig til Forstandig ledelse og Frivillig ledelse. Dermed sluttes trilogien om ledelse med endnu et skud erfaringsbasserede reflektioner og filosofiske synsvinkler.

Forskellig ledelse” udforsker de produktive gennembrud og tærskler i den relationelt frembragte ledelsespraksis; ekstensiverer hvad det vil sige at ske og blive sket som ledelse, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et forskelsproducerende beredskab og en ledelsesfunktionel begivenheds-kapacitet kan udgøre de afvigende led og træk fra den altdominerende planlæggende realitet; den altopslugende normalisering og reproducerende ensretning som morgendagens ledelsesliv kan og måske endda bør overskride.

Det dobbelte spørgsmål i Forskellig ledelse” er på den ene side, hvad skal der til for yderligere at få det afvigende, unormale og uregelmæssige til at ske, dvs. hvilke systemiske komponenter og relationelle funktioner kan generere tilstrækkelige forskelle til, at nye og anderledes kombinationer opstår? På den anden side, hvad skal der til for at begivenheder fremstår som udtryk for en række forskellige former for tilblivelse, dvs. hvor skrider de pragmatiske og se- miotiske systemer over i et tredje register som producerer det ekstraordinære?

De 19 bidrag i Forskellig ledelse” søger alle på hver deres måde ind mod en række begivenheder, hvorigennem det som ledelse bliver muligt at skabe, opnå væsentlighed og blive til fra sig selv, forretningen, organisationen, medarbejderne, kollegaerne i såvel det lokale som det globale samfund.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.