logo
Copyright Qode Interactive 2016

Houston – we got a problem!

Houston – we got a problem!

Det vi gerne vil skitsere med dette indlæg er at processer mellem mennesker muliggør at fejl, spild og svipsere indtræffer. Dette ved de fleste af os jo godt – men vi glemmer som regel at minde os selv og ikke mindst andre om det.

Så hvad gør man når disse mellem-menneskelige processer ikke tænkes igennem i detailplanlægningen og når de involverede mennesker mangler de fornødne greb, færdigheder eller kompetencer til at modtage og sende stafetten videre? I det hele taget når noget glipper er det sjældent som følge af at den enkelte i sig selv ikke fungerer, men fordi den fælles koordination imellem parterne ikke fungerer. Altså at mødet enten sker tilfældigt eller slet ikke.

Kort sagt koordineret samarbejde er noget der skal læres. Dette er et emne og et tema som de fleste af os godt kender til – og som vi i det daglige lærer mere og mere om gennem at høste erfaringer fra gulvet – på arbejdet og gennem at lære af kollegaer, m.m. Men er det mon muligt at lære at koordinere processer mellem mennesker på andre måder end gennem den daglige praksis?

Vi mener at det ikke bare er en mulighed, men ligefrem en nøvendighed – nemlig gennem det vi kalder for en udforskende tretrinsraket, hvor første trin består i at kunne styre processen (procesfærdigheden), andet trin består i at kunne være i processen (proceskompetencen), og hvor tredje trin består i at kunne blive skabt af processen (proceskapaciteten).

Ved Mette Mejlhede /  Cand merc. HRM / Direktør

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.