logo
Copyright Qode Interactive 2016

Protreptisk Update

Protreptisk Update

NÆSTE LEDIGE AFHOLDELSE 19 – 20. DECEMBER

Protreptikken som samtalediciplin har nu i en nyere form ‘levet ‘ i omkring 10 år og vi har i Copenhagen Coaching Center gjort os nogle erfaringer med disciplinen som har bragt os tættere på vilkår, rammer og indsigter der kvalificerer væsentlige samtaler mellem mennesker. Denne to dages update stiller skarpt på tre centrale temaer i den protreptiske praksis:

  1. At løfte samtalen ud af konteksten
  2. Formå at stille på en gang kritiske og åbne spørgsmål (synkatatesis)
  3. Samt at skabe et rum hvori det bliver muligt at arbejde i de endnu uerkendte områder af værdier levede som uudlevede.

Her vil du som deltager blive udfordret på evnen til at afstå fra at mene og ville noget på et andet menneskes vegne, men også at kunne være tilstede i intense og ukendte mellemrum og her gøre ‘det rette’. Ligeledes vil du blive trænet i at almengøre samtaler på et niveau som matcher krav og behov i den daglige organisatoriske praksis. Med andre ord stiller vi skarpt på jeg-du relationen, rummeligheden og varigheden/tiden i samtaleprocesser.

Disse to dage er tænkt som et bidrag til bedre at kunne være i nærheden af det betydningsfulde, folde det ud og gennem dette skabe ledelsesmæssig sammenhængskraft i virksomheders kultur.

Se video her:https://vimeo.com/188946568
6.000 kr ekskl moms, men inkl. forplejning begge dage.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.