logo
Copyright Qode Interactive 2016

Er det muligt at tænke før man taler?

Er det muligt at tænke før man taler?

Ny forskning sætter fokus på hvordan mening dannes i forhold til hvad der udtales.

De nye resultater gør op med ideen om at tale normalt starter med et klart defineret præverbalt budskab, som giver en fornemmelse af egenkontrol og en robust følelse af at have styr på sine ytringer. En alternativ hypotese anfører, at mennesker der taler både formelt og uformelt ofte ingen detaljeret plan eller ide har om, hvad de er ved at sige, men at de i stedet bruge auditiv feedback (aktiv lytten til sig selv) til udlede betydningen af deres egne ord.

Eksperiment med manipulation af stemmen

I nyt eksperiment fra Lund Universitet, blev deltagerne bedt om at udføre en farvenavngivning opgave, mens forskerne skjult manipulerede deres auditive tilbagemeldinger i realtid, så de sagde én ting, men hørte sig selv sige noget andet. To tredjedele af disse semantiske udvekslinger forblev uopdaget af deltagerne, og i 85% af alle detekteret-udvekslinger, blev de indsatte ord opleves som egenproduceret. Disse resultater viser, at følelsen af ejerskab for det udtalte har en stærk inferential komponent, og at auditiv tilbagemelding af ens egen stemme overdøver al anden form for feedback.

Translokutionaritet og coaching

Disse resultater er i fin overensstemmelse med Professor Ole Fogh Kirkebys ide om translokutionaritetens princip, altså at det først er når jeg hører mig selv sige det at jeg ved hvad jeg mener, for videre læsning om dette se bla. Ledelsesfilosofi (1998) eller Begivenhedsledelse og Handlekraft (2006). Translokutionariteten er et centralt element i CCCs arbejde og forskning. En stor del af effekten i coachingsamtalen er netop affødt af at coachee finder nye perspektiver og italesætter disse. Det handler om at fordre den indre refleksive dialog og ved formuleringen fordre nye erkendelser.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.