logo
Copyright Qode Interactive 2016

Coaching i perspektiv

Coaching i perspektiv

Forfattere: Kim Gørtz og Tine Gaihede
I Coaching i nyt perspektiv – en metodebog bevæger vi os nogle skridt videre. Ved at gøre status for faget og pege fremad forsøger bogen at favne coachingfeltet på ny gennem tre centrale områder:

• Grundlag, retninger og værktøjer

• Ledelse, organisering og arbejde

• Ånd, filosofi og refleksion

Bogen vil være til nytte og inspiration for studerende på private og universitære uddannelser i og om coaching, der har brug for en lærebog med den rette akademiske tyngde. Virksomheder og ledere, der bruger coaching og arbejder på at implementere værktøjer, praksis og tænkning i arbejdsfunktionen, og som har brug for en reflekteret metodebog. Alle med interesse for coaching, der har brug for et overblik, en samfundsmæssig og filosofisk perspektivering og en større forståelse for, hvordan coaching også virker.

Bogen er skrevet af fagfolk med uddannelsesbaggrund inden for psykologi, filosofi og samfundsvidenskab samt coaches med master- eller universitetsgrader og mange års erfaring i praksis.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.