logo
Copyright Qode Interactive 2016

Hvad er en god proces?

Hvad er en god proces?

Måske er en rigtig god proces et forløb hvor man også bliver rørt som menneske af, hvad der foregår?

Det forhold både at blive bevæget af dem man er sammen med i processen og samtidig blive emotionelt berørt af det man arbejder med, bibringer et menneske den indsigt at resultatet først kan nås, når man formår både at åbne sig for de andre man arbejder med, for sagen man er optaget af at komme i mål med, samt ikke mindst at man selv indser, at når man aktivt sætter sine menneskelige færdigheder i spil kommer man mere end blot i mål, man bliver også et mere nuanceret og kompetent menneske.

En god proces må således bibringe et menneske en dybere indsigt i sig selv, de andre og den verden man er en del af for alvor at kunne kaldes GOD. Det kræver imidlertid som minimum et ønske om at være med, et ønske om at skabe noget mere og andet end de økonomiske resultater og tro på at det kan lade sig gøre at vokse som menneske i og med den pågældende proces. Når disse mindstekrav er tilstede kan det ske at processen griber os så meget at vi når steder hen vi ikke troede var mulige – og at vi når forbi en række punkter – krydser nogle tærskler – som gør det umuligt at vende tilbage som dem vi var førend processen begyndte.

I bedste fald kan en god proces gøre os i stand til at løfte opgaver, projekter og organisationer til nye højder, ved ganske enkelt at åbne os selv tilpas meget til at vi formår at være tilstede på det rette sted – på det rigtige tidspunkt, og give et andet/andre menneske hvad der er brug for, for at give slip på vante måder at arbejde og tænke på, og få mod på og lyst til  at prøve nyt.

Når dette sker mener vi at man for alvor erfarer og ved hvad processens væsen vitterlig består af – nemlig dyb forståelse og tavs fornemmelse af hvad det vil sige sammen at bygge nye verdener – og samtidig vide at vi med hinanden og samrefleksion kan løfte processer til nye højder . Træk derfor vejret dybt og træf din beslutning – og vær med.

Ved Kim Gørtz, Ph.D., Filosof og Mette Mejlhede Cand merc. HRM

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.