logo
Copyright Qode Interactive 2016

Hvis uddannelse er svaret – hvad var så spørgsmålet?

Hvis uddannelse er svaret – hvad var så spørgsmålet?

At uddanne sig bliver definitorisk betragtet som en form for udadvendt handling, en socialiseringsproces, hvor der overføres særlige værdier og kundskaber i mellem os. At uddanne os er at vide, hvad vi gerne vil, og hvor vi gerne vil hen særligt i forbindelse med vores karriere. Vi uddanner os for at kunne mestre job, tjene penge, gøre noget i den ydre verden, gøre forskel for nogle og noget.

Vi forbinder ofte uddannelse med dannelse – af gode grunde – men det er dog langt fra det samme. Vi kan tage lange uddannelser uden at blive betragtet som dannet og omvendt –

uddannelse kan derved være uden dannelsesindhold. I og med at ordet dannelse er blevet tilføjet præfikset ud, kan vi også arbejde med et begreb, der har den modsatte retning nemlig inddannelse eller induction, og derved spørge os selv om hvor langt uddannelse egentlig rækker? Og blive optaget af om det lader sig gøre, at arbejde med, og overveje de værdier, der overføres i socialiseringsprocessen, hvis ikke de indre værdimæssige holdepunkter i mødet med omverdenen, er på plads?

Inddannelse er at kunne mestre det der skal til, for at gøre det for sit eget liv, der skaber glæde og lykke. Det handler om at kunne træffe de valg, der føles rigtigt, og om at styrke engagementet, nære vores nysgerrighed, og give forundringen plads.

Vores udgangspunkt er en kombination af at uddanne sig og inddanne sig. At arbejde outside in gennem uddannelse, med fokus på teoretiske identifikationer, ydre regler og normer, og inside out gennem inddannelse, med opmærksomheden på de værdier, der har betydning for den enkelte. Med dette udgangspunkt er det muligt at finde et ståsted i mødet med det derude – i det derude, hvor vi allerede er. På sætter vis, kommer vi vel sagtens også tættere på et øget dannelsesindhold i uddannelsen?

 

Ved Rikke Bjerregaard /  Cand merc. HRM / Konsulent

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.