logo
Copyright Qode Interactive 2016

Lederuddannelse – Frustration skal ledes

Lederuddannelse – Frustration skal ledes

Næste ledige afholdelse: 22. august. 2017, 38.700,- ekskl. Moms, 10 kursusdage

Fælles for bosteder-, skole- og institutionsmiljøer med problemskabende adfærd er, at ledelsen altid er under et særligt pres. Når en medarbejdergruppe bliver enten fysisk eller psykisk krænket, stresset eller presset, stiger frustrationsniveauet i personalegruppen. Et forhøjet frustrationsniveau i personalegruppen kan hurtigt medføre:

  • Stress
  • Forråelse
  • Diffuse frustrationsudbrud rettet mod fx ledelsen eller organisationen
  • Forhøjet medarbejder udskiftning
  • Faldende kvalitet i læringen, pædagogikken, behandlingen og omsorgen

Derfor udbyder vi nu denne uddannelse med et særligt fokus på ”Ledelse af miljøer med problemskabende adfærd”. Uddannelsen er rettet mod ledere, koordinatorer eller konsulenter, der ønsker at arbejder professionelt i miljøer, der potentielt eller reelt indeholder problemskabende adfærd – og som ønsker at mestre netop den opgave.

Sådan er uddannelsen designet

Problemskabende adfærd i form at chikane, trusler, slag, spyt og spark sætter mange uhensigtsmæssige processer i gang i organisationen: frygt, vrede, stress og projektioner er blot nogle eksempler på det. På uddannelsen arbejder vi med tre måder at håndtere ovenstående processer på:

1 Strategisk håndtering

Når man arbejder strategisk med problemskabende adfærd, skal man i første omgang forholde sig til procedure, organisationsdesign, dataopsamling og generel systematik i arbejdsgangene. På modulet arbejder vi med hvordan lederrollen, organiseringen af møder, procedurer og dataopsamling kan designes således, at organisationen og ledelsen er på forkant med konsekvenserne af den problemskabende adfærd. Så du undgår at arbejde reaktivt, men klædes på til at arbejde proaktivt og fremadrettet.

2 Emotionel håndtering

Når den problemskabende adfærd finder sted skaber den følelsesmæssige reaktioner hos de involverede. Nogen er måske blevet slået, andre bange for at blive det. På modulet  arbejder vi med evnen til at kunne rumme det der sker således, at de involverede parter kan finde plads og overskud til at få sat ord på deres oplevelser. Vi arbejder ligeledes med metoder, der muliggøre, at organisationen kan håndtere følelser (som er meget svære for en organisation at rumme) og fornemmelser som: frygt, vrede, mindreværd, utilstrækkelighed og meningsløshed.

3 Kreativ håndtering

I miljøer med problemskabende adfærd findes der meget få standardløsninger eller nemme løsninger. Derfor er det helt nødvendigt at kunne facilitere kreative samtaler og processer for at generere ny viden og nye perspektiver på problemløsningen. På dette modul arbejder vi med kunsten at se på problemer og udfordringer fra et nyt perspektiv og derved producere anderledes handlemuligheder.

For problemskabende adfærd gælder følgende: hvis udøveren af den problemskabende adfærd kunne have gjort noget andet, ville han / hun ikke have problemskabende adfærd. Derfor kræver arbejdet i og omkring problemskabende adfærd, at personalet, omsorgspersonerne og ledelsen kan arbejde kreativt med perspektivskift og fleksible indfaldsvinkler, hvilket er omdrejningspunktet på dette modul.

Uddannelsen er akkrediteret af undervisningsministeriet, hvor det er muligt at opnå 10 ECTS point som en del af en DOL uddannelse. Uddannelsen er en praksisrettet overbygning og kræver grundlæggende akademiske færdigheder.

Undervisningen er fra 9.30 -16.00 på følgende dage

22 – 23. august
13 – 14. september
11 – 12. oktober
06 – 07. november
29 – 30. november

På studiet får du

  • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
  • Big Five personlighedstest med individuel tilbagemelding
  • Fuld forplejning alle dage
  • Løbende supervision og et stærkt netværk
  • Mulighed for tilvælge DOL fag

Kontakt os for mere information på tlf.: 2010 1997 eller på email: mg@copenhagencoaching.dk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.