logo
Copyright Qode Interactive 2016

Lederuddannelse med Gentofte Børnevenner

Lederuddannelse med Gentofte Børnevenner

Direktør Sabina Holm Larsen bød velkommen til det første hold på Gentofte Børnevenners nye lederuddannelse tirsdag den 13. september. Lederuddannelsen lanceres for, at ruste institutionerne, herunder lederne, souscheferne og ledertalenterne til de forandringer, der finder sted, for at kunne bevare en høj kvalitet og sikre et vedvarende fokus på børnenes trivsel og udvikling, forældreinvolvering og et højt fagligt niveau. Dette ikke mindst set i lyset af de mål, som Gentofte Kommune fra 2016 opstiller, for uddannelsesniveauet i institutionerne i kommunen. 13 ledere, souschefer og ledertalenter fra GBV’s selvejende institutioner var mødt nysgerrige, forventningsfulde og spændte op til kick-off i Gentofte Børnevenners konferencesal i villaen på Smakkegårdsvej.

Copenhagen Coaching Center, som har designet uddannelseskonceptet sammen med Gentofte Børnevenner, bød også velkommen til deltagerne: ”Det er med stor glæde, at vi i Copenhagen Coaching Center deltager som undervisere og procesdesignere på dette spændende initiativ, og ser frem til at støtte deltagerne i at styrke deres coachende færdigheder i deres ledelse samt bibringe dem forøget personlige indsigt i forhold til deres roller og funktioner. Det er klart vores oplevelse at dette forløb, under disse fine og veltilrettelagte rammer og med den høje grad af interesse og motivation på holdet, vil tilføre både deltagerne, institutionerne og deres “brugere” en række meningsfulde håndtag og betydningsfulde initiativer.”

En af deltagerne, er lederen P fra den integrerede selvejende institution Åkanden, som på kick-off dagen fortæller ”Det er en fantastisk oplevelse at starte på Diplomuddannelsen i ledelse i Gentofte Børnevenner. Det bliver både lærerigt og sjov med en lille gruppe bestående af ledere, souschefer og pædagoger. Det er skønt at få mulighed for at kunne fordybe sig i ledelsesgerningen og få nye mennesker at sparre med. Den filosofiske tilgang til uddannelsen glæder jeg mig også til at udforske, der skal nok blive højt til loftet.

 

Copenhagen Coaching Center har lang erfaring med konsulentydelser for virksomheder og organisationer. Vi tilpasser forløbet til virksomhedens specifikke behov indenfor:

 • Strategiudvikling
 • Organisatoriske forandringsprocesser (fusioner, overdragelser, afvikling m.m.)
 • Stressstrategi / forebyggelse af stress / stresshåndtering
 • Test, rekruttering og sammensætning  af teams
 • Procesplanlægning og facilitering
 • Lederudvikling
 • Filosofiske værdiprocesser i ledergrupper
 • Innovationsprocesser
 • Samarbejde og teamcoaching
 • Konflikthåndtering
 • Projektledelse

Kontakt os for mere information på Tlf.: 8882 5700 eller Email:info@copenhagencoaching.dk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.