logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Proceslederuddannelsen

Ledelse af forandring og frustration

NÆSTE UDDANNELSESSTART: 25. SEPTEMBER 2019 og 9. MARTS 2020 / 38.700,- EKSKL. MOMS / MULIGHED FOR 10 ECTS POINTS / 9 KURSUSDAGE – FORDELT PÅ 5 MDR.

Deltag flere fra samme organisation og opnå reduceret pris. Ring og hør hvordan.

proceskonsulentuddannelsen på copenhagen coaching center

PROCESLEDERUDDANNELSEN

Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter, som har ansvar for, leder og håndterer forandringer og processer i organisationen, internt som eksternt.

Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres m.v. skaber behov for professionel procesledelse. Ønsker om medinddragelse og samskabelse som en del af virksomhedens kultur, drift og udvikling kalder ligeledes på et højt niveau af procesledelse. Dårligt designede processer er bekostelige og potentielt set skadelige for organisationen. God procesledelse kræver evner til at styre, rumme og stimulere menneskelig og faglig mangfoldighed i retning af fælles udvikling og mål.

Tilmeld dig og lær at mestre processer!

Det opnår din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver får

 • en specialist i at planlægge og gennemføre menneskelige udviklingsforløb
 • en mere professionelt designet organisering
 • realistiske og kontrollerbare procesudviklingsforløb
 • professionel og nænsom håndtering af forandringer og organisatoriske interventioner
 • bedre arbejdsmiljø og større arbejdsglæde

Du bliver bedre til at

 • styre, rumme og kreere processer
 • håndtere frustrationer i organisationer
 • producere nye handlemuligheder
 • skabe og sikre følgeskab

Du får

 • 9 intense undervisningsdage (9.30-16.00)
 • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
 • Big Five Personality Test med individuel tilbagemelding
 • Løbende supervision og et stærkt netværk
 • Mulighed for selv at blive certificeret i Big Five Personality Test
 • Mulighed for at tilvælge et eller flere DOL-moduler (diplomuddannelse i ledelse. Kontakt os for mere information.)
 • Forplejning alle dage

Hvem deltager?

På uddannelsen kommer folk med ansvar for menneskelige procesforløb: fx ledere, konsulenter, HR ansatte osv.

UNDERVISNINGSDATOER FOR EFTERÅRET 2019 og FORÅRET 2020

2019/2020

25. og 26. september

28. og 29. oktober

20. og 21. november

11. og 12. december

23. januar

 

2020

9. og 10. marts

20., 21. og 22. april

13., 14. og 15. maj

19. juni

Proceskonsulentuddannelsen proces facilitering Copenhagen Coaching Center

Vidste du at:

– du får en Big Five personlighedstræktest som en del af uddannelsen? Og mulighed for selv at blive certificeret i brug af testen?

Vi arbejder igennem uddannelsen med dine egne testresultater, for at skabe et nyt syn på dig og på dit lederskab.

Læs mere om Big Five testen her

proceskonsulentuddannelsen på copenhagen coaching center og susan hart

INFO OM UDDANNELSEN

På uddannelsen arbejder vi med processer fra tre forskellige perspektiver:

Strategisk håndtering – at styre processer: Mange processer er styret af klare og veldefinerede mål. Måske vil man øge produktiviteten, effektivisere møderne eller implementere tiltag systematisk. Man skal derfor kontrollere og have styr på processen, herunder være bevidst om organisationsdesign, dataopsamling, systematik i arbejdsgangene mv.

Emotionel håndtering – at fornemme og rumme processer: Ved processtart, ved forestående forandringer og undervejs i udviklings- og forandringsforløb kan der dukke følelser og stemninger op, som virker forvirrende eller ødelæggende for processen. Disse stemninger skal du og organisationen kunne rumme og arbejde med på en konstruktiv måde.

Kreativ Håndtering – at kreere processer: Mange processer er uforudsigelige – og nogle processer kan eller skal føre gruppen et uforudset sted hen. Du skal derfor evne også at kunne sætte processen fri og følge med udviklingen, også når den fører til noget uventet og ikke planlagt.