logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Proceslederuddannelsen

Bliv procesleder og skab forandringer og vækst

NÆSTE UDDANNELSESSTART: 16. JANUAR 2019 / 38.700,- EKSKL. MOMS / MULIGHED FOR 10 ECTS POINTS / 9 KURSUSDAGE – FORDELT PÅ 5 MDR.

Deltag flere fra samme organisation og opnå reduceret pris. Ring og hør hvordan.

proceskonsulentuddannelsen på copenhagen coaching center

PROCESLEDERUDDANNELSEN

Denne uddannelse retter sig til dig der arbejder som konsulent og som skal håndtere og lede processer. Du behøves ikke at være ansat som leder, men det er fint hvis du er det. I den forstand sigter uddannelsens indhold på mennesker der arbejder med uformel ledelse i form af en projektfunktion eller konsulentrolle – intern såvel som ekstern.

Dårligt designede processer er meget bekostelige – så tilmeld dig og lær hvordan du mestrer processer til fulde!

Det opnår din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver får en specialist i at planlægge og gennemføre menneskelige udviklingsforløb således at:

 • Møder designes professionelt
 • Personaleudviklingsdage bliver kreative og lærerige
 • Projektudviklingsplanerne bliver realistiske og kontrollerbare
 • Hårde organisatoriske interventioner bliver designet professionelt og nænsomt

Hvad bliver du bedre til?

 • At styre, rumme og kreere processer
 • At nå i mål med de menneskelige udviklingsforløb organisationen har sat i gang
 • At skærpe fornemmelsen for egen rolle og bidrag i processer
 • At sikre og skabe følgeskab i processer

DU FÅR

 • Undervisning 9.30 – 16.00
 • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
 • Certificering i Big Five personlighedstest
 • Løbende supervision og et stærkt netværk
 • Tilvalg DOL-eksamen (kontakt CCC for mere information,10 ECTS point)
 • Forplejning

Hvem deltager?

På uddannelsen kommer folk med ansvar for menneskelige procesforløb: fx ledere, konsulenter, HR ansatte osv.

UNDERVISNINGSDATOER FOR FORÅRET 2019

16. og 17. januar

6., 7. og 8. marts

8., 9. og 10. maj

21. juni

Proceskonsulentuddannelsen proces facilitering Copenhagen Coaching Center

Vidste du at:

– du bliver certificeret i Big Five personlighedstræktest som en del af uddannelsen?

Vi arbejder igennem uddannelsen med dine egne testresultater, for at skabe et nyt syn på dig og på dit lederskab.

Læs mere om Big Five testen her

proceskonsulentuddannelsen på copenhagen coaching center og susan hart

INFO OM UDDANNELSEN

På uddannelsen arbejder vi med processer fra tre forskellige perspektiver:

At styre processer: mange processer skal man kontrollere og have styr på fordi man har et klart mål. Måske vil man øge produktiviteten, effektivisere møderne eller implementere tiltag systematisk. Vi bruger 1/3 del af uddannelsen på at blive gode til at få og bevare kontrol over processer.

At fornemme og rumme processer: ved processtart eller når processerne kører kan der dukke følelser og stemninger op der virker forvirrende og eller ødelæggende for processen. Disse stemninger skal du kunne rumme og arbejde med på en konstruktiv måde. Vi bruger 1/3 del af uddannelsen på at træne evnen til at være tilstede og bruge følelserne konstruktivt.

At kreere processer: mange procesforløb er uforudsigelige – og nogle processer skal føre gruppen et uforudset sted hen. Du skal derfor opøve evnen til at sætte processerne fri og følge med udviklingen – også når den fører til noget uventet eller ikke planlagt. Vi bruger 1/3 del af uddannelsen på at træne dine evner til at være i kreative og uforudselige processer.