logo
Copyright Qode Interactive 2016

Stress – nutidens værste fjende – er der mon noget at lære?

Stress – nutidens værste fjende – er der mon noget at lære?

Vi står alle stærkest, når vi er i øjenhøjde med vores værdier og når der er overensstemmelse mellem vores værdier, det vi står for og det vi gør!

Og dette gælder også, når vi taler stress!

I de senere år har der indenfor stressforskning været stort fokus på at blive bedre til ‘at kunne mærke sig selv’ – det mener vi også er vigtigt, men vi er ikke af den opfattelse, at det kan stå alene. Kroppen kan nemlig snyde os og hvordan ved vi, at det den fortæller os er noget vi kan regne med og skal reagere på og i givet fald hvordan? For os at se ligger det således også i arbejdet med stress – at lære sin krop at kende og finde ud af hvordan vi hjælper den, når stressen gør opmærksom på dens opfattelser, sætter sine stemninger, og viser sit væsen.

I Copenhagen Coaching Center arbejder vi eksistentielt med stress. Hvad er vigtigt for den enkelte, hvilke værdier er centrale, og hvordan bliver de udfordret i praksis? Hvilke ønsker, drømme og ambitioner ligger uudfoldet hos det menneske, der bliver ramt af stress, og hvordan finder vi ind til dem (drømmene og ambitionerne), der er de bedste følgesvende at have sig med ud af stressen?

På sin vis afdramatiserer vi stress ved at arbejde med den for den enkelte på en individuel og dermed forskellig måde. Her spiller den filosofiske dialog en væsentlig rolle. Filosofien er løftestang til at finde ind til hvor den enkelte kan være i sit arbejdsliv med det de er som krop og mentale mindset. At arbejde med en hhv. stresset krop og et stresset mindset kan få konsekvenser for et menneskes liv, og her særligt arbejdsliv. Vi oplever i processen at finde ud af, at de mekanismer der aktiverer stressen ikke nødvendigvis er noget der kan ændres på, og det betyder, at hvis vi vil ud af den negative stress må livssituationen ændres  eks. ved at opsige jobbet.

Ovenstående betyder at vi har stort fokus på, at vi skal lære af stressen således, at den ikke blot overleves, men at det menneske der rammes af stress kommet styrket ud af den.

Ved Rikke Bjerregaard / Cand. merc. HRM og Konsulent og Mette Mejlhede Cand. merc. HRM og Direktør

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.