logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

EMCC-certificering

MASTER PRACTIONER

Hos Copenhagen Coaching Center har vi siden starten af 2003 stræbt efter at sætte nye standarder inden for coachingfeltet. Denne drivkraft har ledt til samarbejde med førende professorer, virksomhedsledere og coaching praktikere. Udvikling af nye forståelser og tilgange foregår i samspil med vores master uddannelse i business coaching, MBC. Det målrettede arbejde har i 2012 resulteret i EMCC’s højeste akkreditering. Vi er meget stolte af at være den eneste danske uddannelsesvirksomhed, der har opnået denne godkendelse af en uddannelse, der udbydes eksternt.

Masterakkrediteringen afspejler en lang række kvalitetskrav, blandt andet uddannelsens omfang og faglige niveau, dens målrettethed, undervisernes kompetencer og de kvalitetssystemer, der understøtter uddannelsesforløbet. Derfor er en akkreditering ikke noget der opnås en gang for alle, men en forpligtigelse til fortsat at udvikle uddannelsen i forhold til gældende forskning og nyeste praksisser.

OM EMCC

EMCC blev grundlagt i 1992 og er en uafhængig, upartisk og non-profit organisation. Copenhagen Coaching Center har valgt at blive akkrediteret ved denne organisation, fordi den med sit brede grundlag arbejder for at styrke kvaliteten af coaching og mentoring uddannelser i Europa (se www.emccouncil.org), og således udgør den tungeste og mest veldokumenterede akkreditering af dem der findes.

EMCC’s akkreditering bygger på den såkaldte Bologna-erklæring, hvor alle EU-landenes undervisningsministre har vedtaget en lang række kvalitetskriterier, der gælder for de formelle videregående uddannelser.

Vi er EMCC certificeret

Copenhagen Coaching Center er certificerede på det højeste niveau inden for EMCC.

  • EMCC-akkrediteringen er et generelt kvalitetstempel. Deltagerne får en uddannelse, som er internationalt anerkendt, og som de derfor også kan bruge i udlandet og i internationalt orienterede virksomheder.
  • EMCC lægger ligesom Copenhagen Coaching Center særlig vægt på coachingens etiske aspekter – eksempelvis vedr. den enkeltes udbytte af coachingen, og den særlige erfaring og integritet der skal til for både at varetage den coachedes og indkøbervirksomhedens interesser. Deltagerne får en garanti for, at de tager en professionelt tilrettelagt uddannelse på absolut højeste niveau. Akkrediteringen dokumenterer således uddannelsens høje standard med international målestok.
  • EMCC er internationalt anerkendt, også i forskningsmiljøerne, for at sætte de højeste standarder (the challenges of excellence).
  • Akkrediteringen forventes således at være en støtte for virksomheder, der har coaching som element i deres forretningsstrategi, og som står overfor valg af kursusudbyder.

Leder coaching

Vi coacher ledere der har brug for coaching om teamaer som: karrierevejledning, jobskifte, stress, team arbejde, konflikthåndtering, forandringsledelse, processuelle opgaver, karriereskifte, lederudvikling, etiske dilemmaer, svære beslutninger mm.

FÅ HJÆLP MED AT FINDE DIN PERSONLIGE COACH

Copenhagen Coaching Center arbejder med ledere der har brug for personlig coaching om teamaer som: Balance mellem privatliv og arbejdsliv karrierevejledning jobskifte stress stresshåndtering arbejde i teams konflikthåndtering forandringsledelse processuelle