logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Frustration skal ledes

- uddannelse for ledere af sociale virksomheder

KOMMENDE UDDANNELSESSTART: 27. AUGUST 2018 / 31.500,- EKSKL. MOMS / MULIGHED FOR 10 ECTS POINTS / 10 KURSUSDAGE – FORDELT PÅ 5 MDR.

ledelsessparring på copenhagen coaching center

Ledelse og problemskabende adfærd

Fælles for bosteds-, skole- og institutionsmiljøer med problemskabende adfærd er, at ledelsen altid er under et særligt pres.
Når en medarbejdergruppe bliver enten fysisk eller psykisk påvirket, stiger frustrationsniveauet i personalegruppen og det kan medføre: stress, forråelse, diffuse frustrationsudbrud rettet mod fx ledelsen eller organisationen, forhøjet sygefravær, forhøjet medarbejder udskiftning, faldende kvalitet i læringen, pædagogikken, behandlingen og omsorgen.

CCC udbyder på den baggrund en uddannelse med særligt fokus på ledelse af miljøer med problemskabende adfærd.

Du bliver certificeret i Big Five personlighedstræktest som en del af uddannelsen

Som en del af uddannelsen Frustration skal ledes bliver du som noget nyt certificeret i personlighedstræktesten Big Five. Vi arbejder i dybden med dine egne testresultater gennem hele uddannelsen, for at skabe et nyt syn på dig og dit lederskab.

Læs mere om Big Five testen her

certificering i big five personlighedstest på copenhagen coaching center i hellerup
proceskonsulentuddannelse hos copenhagen coaching center i hellerup

Hvad bliver du bedre til?

Uddannelsen giver dig værktøjer og perspektiver på hvordan du professionelt og effektivt kan arbejde med at frustrationsminimere din organisation, således at du kan være fagligt og nærværende til stede i dit professionelle virke – uden stress.

Hvem deltager?

På uddannelsen kommer ledere, koordinatorer og konsulenter, der ønsker at arbejde professionelt og mestre lederskabet i miljøer der potentielt eller reelt indeholder problemskabende adfærd.

SE UNDERVISNINGSDATOER FOR EFTERÅRET 2018

27 og 28. august 2018

3 og 4. oktober 2018

22 og 23. oktober 2018

19 og 20. november 2018

6 og 7. december 2018

Du får:

  • Undervisning 9.30 – 16.00
  • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
  • Certificering i Big Five personlighedstest
  • Løbende supervision og et stærkt netværk
  • Tilvalg DOL-eksamen (kontakt CCC for mere information,10 ECTS point)
  • Forplejning
Vi har fået nogle enormt effektive og letforståelige værktøjer, der fra dag ét har ændret vores ledelsespraksis.

Lone Gram Thouhauge og Bergitte Grundsøe Overgaard, ledere på Fagcenter for Autisme og ADHD Vodskår

Det opnår din arbejdsgiver:

  • Minimering af sygefravær og medarbejderudskiftning,
  • En forøgelse af organisationens evne til at håndtere konflikter
  • En styrket pædagogisk/didaktisk eller behandlingsrettet kvalitet

Info om uddannelsen

På uddannelsen arbejder vi med tre måder at håndtere frustration på:

Strategisk håndtering
– du lærer at forholde dig til regler, procedurer og organisationsdesign og data i din organisation
– du lærer at organisere møder, så du kan lede proaktivt

Emotionel håndtering
– du lærer at rumme det der sker
– du lærer at bruge metoder der kan hjælpe organisationen med at håndtere følelser, som frygt, vrede, mindreværd etc.

Kreativ håndtering
– du lærer at kunne facilitere kreative processer der kan generere ny viden og indsigt
– du lærer at se problemer og udfordringer fra et andet eller nyt perspektiv