logo
Copyright Qode Interactive 2016
 

Frustration skal ledes

- Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for ledere af skoler, institutioner og sociale virksomheder

NÆSTE UDDANNELSESSTART: SEPTEMBER 2019 / 38.700 EKSL. MOMS / 9 KURSUSDAGE – FORDELT PÅ 5 MDR.

MULIGHED FOR 10 ECTS POINTS (DOL).

Ledelse af miljøer præget af et højt frustrationsniveau

Fælles for de fleste offentlige organisationer og institutioner er, at ledelsen befinder sig i et krydspres. Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres og new public management er alle faktorer, som kan påvirke frustrationsniveauet i organisationen. Når en medarbejdergruppe føler sig presset, overset, tromlet, truet eller afprofessionaliseret stiger frustrationsniveauet, hvilket kan medføre stress, forråelse, forhøjet medarbejderudskiftning og faldende, faglig kvalitet.

Krydspres og frustrationer er ofte et vilkår i offentlige organisationer og institutioner, men giver samtidig en mulighed for ledelsesmæssig udvikling og forandring. Derfor udbyder Copenhagen Coaching Center denne uddannelse med et særligt fokus på ledelse af miljøer præget af et højt frustrationsniveau. Uddannelsens fokus er at udvikle evnen til at rumme og tackle medarbejderes reaktioner på stress og pres, skabe sammenhæng og følgeskab samt sikre et godt arbejdsmiljø.

Uddannelsen giver dig redskaber til, at:

 • Skabe tillid og tryghed
 • Håndtere frustrationer i organisationen
 • Producere nye handlemuligheder
 • håndtere egen ledelsessituation

Mulighed for certificering i Big Five personlighedstræktest som en del af uddannelsen

Som en del af uddannelsen Frustration skal ledes har du mulighed for at blive certificeret i personlighedstræktesten Big Five. Vi arbejder desuden i dybden med dine egne testresultater gennem hele uddannelsen, for at skabe et nyt syn på dig og dit lederskab.

Læs mere om Big Five testen HER

certificering i big five personlighedstest på copenhagen coaching center i hellerup
proceskonsulentuddannelse hos copenhagen coaching center i hellerup

Hvad bliver du bedre til?

Uddannelsen giver dig værktøjer og perspektiver på hvordan du professionelt og effektivt kan arbejde med at frustrationsminimere din organisation, således at du kan være fagligt og nærværende til stede i dit professionelle virke – uden stress.

Hvem deltager?

På uddannelsen kommer ledere, koordinatorer og konsulenter, der ønsker at arbejde professionelt og mestre lederskabet i miljøer der potentielt eller reelt indeholder problemskabende adfærd.

Du får:

 • Undervisning 9.30 – 16.00
 • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
 • Big Five Personality Test med individuel tilbagemelding
 • Mulighed for certificering i Big Five personlighedstest
 • Løbende supervision og et stærkt netværk
 • Tilvalg DOL-eksamen (10 ECTS point)
 • Forplejning

Det opnår din arbejdsgiver:

 • Minimering af sygefravær og medarbejderudskiftning,
 • En forøgelse af organisationens evne til at håndtere konflikter
 • En styrket pædagogisk/didaktisk eller behandlingsrettet kvalitet
Vi har fået nogle enormt effektive og letforståelige værktøjer, der fra dag ét har ændret vores ledelsespraksis.

Lone Gram Thouhauge og Bergitte Grundsøe Overgaard, ledere på Fagcenter for Autisme og ADHD Vodskår

Info om uddannelsen

På uddannelsen arbejder vi med tre måder at håndtere frustration på:

Strategisk håndtering
– du lærer at forholde dig til regler, procedurer og organisationsdesign og data i din organisation
– du lærer at organisere møder, så du kan lede proaktivt

Emotionel håndtering
– du lærer at rumme det der sker
– du lærer at bruge metoder der kan hjælpe organisationen med at håndtere følelser, som frygt, vrede, mindreværd etc.

Kreativ håndtering
– du lærer at kunne facilitere kreative processer der kan generere ny viden og indsigt
– du lærer at se problemer og udfordringer fra et andet eller nyt perspektiv